Оборудване за фуражoмелки

Оборудване за фуражoмелки дава възможност за смилане и дозиране на фураж за различни животни, като свине, птици, едър рогат добитък и др. На пазара се предлага пълния пакет от оборудване и аксесоари за вашата фуражoмелка.

Оборудване за фуражoмелки

Увеличаване се рентабилността чрез използване на фуражoмелки

Фуражомелката работи за подобряване на качеството и безопасността на фуражите чрез използване на ефективни и иновативни технологии в целия процес. Това води до по-висока рентабилност в цялата верига на доставки. Потребителите на фуражoмелки съобщават, че добитъкът показва по-добро здраве поради повишеното качество на фуража. Превъзходното качество на фуража ви гарантира най-печелившата работа, здраве, растеж и коефициент на преобразуване на фуража за вашия добитък.

Вертикален или хоризонтален дизайн

Изграждането на фуражoмелка може да се извърши вертикално или хоризонтално. Вертикалният дизайн се прави чрез поставяне на обработващото оборудване в кули. А хоризонталното поставяне на възможно най-много оборудване на пода. След изграждането на стотици фуражoмелки по целия свят, се избира предимно хоризонталния дизайн, защото това е най-ефективното решение за клиентите:

Предимставата на хоризонталните фуражомелки са:

  • за улесняване на достъпа, по-лесно придвижване около фабриката с камиони и материали
  • за повишаване на производителността, тъй като работата на един етаж е по-бърза от работата на няколко етажа
  • за спестяване на разходи за сградата, тъй като високите сгради обикновено са много по-скъпи

За да получите капацитет, по-висок от този, напр. 80 t/h, основното съоръжение от 40 t/h обикновено ще бъде разширено с втора паралелна производствена линия. Приемането/почистването и евентуално дозирането ще бъдат общи, снабдявайки двете производствени линии с отделно смесване, евентуално гранулиране и обработка на готови фуражи.

Модерните фуражомелки са дозиращи инсталации, обикновено 1-3 тона на партида до 5-6 тона на партида, обикновено с 8-12 партиди/ч. При партидна система от 3 тона, капацитетът ще бъде 30 t/h с 10 партиди/h. При 4-6 тона/партида, капацитетът ще бъде 40-60 t/h. Тенденцията е към повече партиди/час – до 15-20 бр. Това обаче дава време за партида от само 3-4 минути и това поставя високи изисквания към скоростта на дозиране, капацитета на смилане и капацитета на транспортиране.

Получавате пълна проследимост чрез модерните фуражомелки

Всяка функция в завода се контролира автоматично чрез системата за управление. Системата за контрол може да включва проследимост. Пълната проследимост изисква заводът да е проектиран за това. Това включва между другото система за съхранение с възможност за разделяне на входящите материали на партиди, които са маркирани с напр. номер за уникално разпознаване. Инсталацията трябва да бъде проектирана по такъв начин, че да е възможно да се следват тези партиди през целия производствен процес, за да може системата за контрол да следи партидите.

Tърсите оборудване за фуражoмелки намерете го тук