Следващи стъпки за подбиране на персонал /Продължение/

Следващи стъпки за подбиране на персонал.

  1. Формиране на изисквания към длъжността и кандидата.

Сега е време да систематизираме придобитите знания и да ги оформим по същество в техническо задание – ясно, кратко и ясно да опишем изискванията към кандидата.

Те могат да бъдат разделени на задължителни и желателни.

Първият се отнася до професионални знания и умения. Вторите служат като допълнение в процеса на набиране на персонал. Пример за такива изисквания:

Възможности: образование, знания, опит, здраве, семейно положение, психологически качества.

Желания: интерес към тази работа, готовност за учене и усъвършенстване на ново място, мотивация.

Управляемост: трудолюбие, самостоятелно и самокритично мислене, анализ, самоконтрол.

Съвместимост: комуникация в екип, спазване на фирмените стандарти, субординация.

Сигурност: лоялност към компанията, съгласие за запазване на търговски тайни, честност.

  1. Писане на длъжностна характеристика

Трябва да посочите:

Длъжност.

Размер на заплатата.

Адрес на организацията.

Изисквания към кандидат.

График.

Служебни задължения.

Допълнителна информация.

  1. Публикуване на свободна позиция при подбиране на персонал в различни канали

На първо място, трябва да публикувате свободно място в онлайн ресурси:

В социалните мрежи (facebook.com, linkedin.com).

В специализирани сайтове за търсене на работа (jobs.bg и др.).

В специализирани сайтове за подаване на обяви. (olx.bg, др.).

В сайтове за работа за фрийлансъри (freelance.com, freelancer.com и др.). Често в ресурсите за фрийлансъри можете да намерите специалисти, които са готови да си сътрудничат постоянно с работодател.

На уебсайта на компанията, ако работите в агенция за подбор на персонал.

След това можете да отидете на офлайн платформи:

От уста на уста – тук трябва да запомните риска от безскрупулни препоръки.

Пресата постепенно губи значението си и е икономически доста скъпа, но в някои региони все още е една от най-ефективните.

Трудовите борси, въпреки рядката им честота, са съкровищница за подбиране на персонал, намиране на служители с редки специалности.

Публикуването на обяви в университети е подходящо за клиенти, които са готови да развиват служители или които се нуждаят от много специфични служители, които във всеки случай ще трябва да бъдат обучени.

Отворете тук повече за стъпки за подбиране на персонал.