По отношение на най-важните фактори за почистване на септичните ями в Бургас

-Естеството на отпадъците е само органично.

-Местоположението няма значение.

-Обемът на практика влияе само върху количеството

-Стегнатостта не влияе.

ВАЖНО: този метод работи само при определена температура: 4-20 градуса по Целзий. И съответно се прилага само през пролетта, лятото и началото на есента.

 

Как се извършва дезинфекция и почистване на септичните ями в Бургас

Дезинфекцията трябва да бъде придружена от химическа обработка след пълно изпомпване на течни отпадъчни продукти. Основните му задачи са премахване на неприятните миризми, ускоряване на разлагането на вредни съединения.

Важно: утайките в септичните ями трябва да се отстраняват отделно, тъй като дезинфекцията не може да се справи с тези отлагания.

-Характерът на отпадъците е всякакъв;

-Местоположението няма значение;

-Обемът няма значение;

-Стегнатостта е пълна.

Когато се използват химични съединения, е необходимо да се осигури защита на околните растения, на почвата, тъй като агресивните вещества могат да им причинят значителна, нежелана вреда.

Така просто, без неудобства и дискомфорт, деликатният въпрос с почистването на канализационните конструкции е решен. Основното нещо е да изберете подходящия метод и да запомните неговите характеристики.

Методи, които се използват за почистване на септичните ями в Бургас

Септичните ями са проточни конструкции, предназначени за пречистване на фекални и битови отпадъчни води. Пречистването на отпадъчни води в септични ями в Бургас се извършва чрез улавяне на суспендирани неразтворими замърсители и органични вещества, последвано от анаеробно унищожаване на тези вещества с натрупване на утайка.

Структурно погледнато септичната яма представлява един картер, който се състои от една или няколко камери, които са разположени под земята и могат да бъдат направени от различни материали (като тухли, стоманобетон, стомана, полиетилен и други). Инсталирането на една септична яма е рационално оправдано в случая, когато няма възможност за свързване към централната канализационна система: в селски къщи, вили, във вили, разположени в селските, извънградски райони.