От древността до сега за ръчно изработените рисувани икони

От древността до сега за ръчно изработените рисувани икони

От древността до сега за ръчно изработените рисувани икони. През 18 век живописният или академичен стил на иконописта идва от Запада и започва да измества каноничното писане. Както подсказва името, това е по-реалистично писане, което създава специфичен образ, отразяващ външни характеристики. Такива изображения са свързани с картини на религиозни теми. Маслените бои често се използват за рисуване на живописни икони.

Днес съществуват два стила и изборът на икона в един от стиловете зависи единствено от предпочитанията на конкретен човек.

Днес повече от всякога се възраждат иконописните традиции. Иконописните центрове се пресъздават в историческата база в такива древни занаятчийски селища като Палех и Мстера. А заедно с тях се появяват нови иконописни работилници.

Има факултети по иконопис в духовните академии, в Духовния университет и други духовни учебни заведения, има църковни училища, в които се изучава изкуството да се рисуват ръчно икони.

Старинни ръчно рисувани икони: пътуване във времето

Особено ценни са древните икони, които са достигнали до нашето време в различна степен на запазеност. Някои от тях са запазени почти в оригиналния си вид, а някои са в процес на продължителна реставрация. Сред ръчно изработените изрисувани икони има произведения с различна степен на умение: както умело изработени и елегантно декорирани, така и много прости народни, рисувани без специални професионални умения, но често привличащи с някакво специално докосване.

Доста често древните ръчно изработени рисувани икони достигат до нас в месингови или сребърни одежди, които не се срещат често на съвременните икони. Под дрехите може да има подплатени изображения, върху които е изписана само частта, която се вижда в отворите на заплатата – лица, ръце. Но можете да намерите и пълно писмо с умело изработени детайли.

Наред с ръкописните, ръчно рисувани старинни икони, има и полиграфски икони, които са широко разпространени през 19 век.

Стойността на древните ръчно рисувани икони се крие не само в майсторството на образа, но и във връзката с църковната история, във възможността да бъдеш в едно духовно пространство с хора, които са заставали и са се молили пред този образ преди стотици години.