Инструкции за наемане на служител

Инструкции за Започване на нова работа

Предлагаме Ви да се запознаете с инструкциите за наемане на служител, както и да подготвите документи, като използвате нашата онлайн услуга.

Ние сме UpSkill и сме една от най-добрите компании за HR услуги на пазара, специализирана в IT, ITO, BPO, SSC, SDC Подбор, Учене и Развитие и HR Консултиране.

Компетентни сме в изграждането на здрави връзки и продуктивни взаимоотношения между кандидати и работодатели.

Можете да ни откриете на адрес: София,  жк. Манастирски ливади, бул. България 111, сграда А, етаж 4, София .

Телефон за връзка с нас: +359 882 240 381.

Сега да Ви кажем каква е примерната процедура за започване на работа, стъпка по стъпка.

Стъпки преди наемане на служител:

Всъщност регистрацията на трудовите правоотношения в стъпка по стъпка процедура за наемане на работа може да бъде предшествана от определени етапи, предвидени в закона: избор на длъжност, избор чрез конкурс, медицински преглед и др.

Представяне на документи от служител.

Приемане от Отдел Човешки ресурси на документи от бъдещия служител.

Разглеждане от работодателя на представените документи и вземане на решение за наемане на служител.

На този етап е необходимо да се установи дали кандидатът има ограничения за участие в определени видове дейности. Може би той има ограничения в работата, за която ще го вземете.

Отделът Човешки ресурси ще се заеме с тази задача.

Документи, представени от служителя при сключване на трудовия договор (освен ако не е предвидено друго в Кодекса на труда):

– лична карта или друг документ за самоличност;

– трудова книжка и (или) информация за трудовата дейност (член 66.1 от настоящия кодекс), освен ако трудовият договор не е сключен за първи път [1];

– документ, потвърждаващ регистрация в индивидуална (персонифицирана) счетоводна система, включително под формата на електронен документ;

– документи за военна регистрация – за военнослужещи и за лица, подлежащи на военна служба;

– документ за образование и (или) за квалификация или за наличието на специални знания – при постъпване на работа, изискваща специални знания или специално обучение;

– удостоверение за наличието (липсата) на свидетелство за съдимост и (или) факта на наказателно преследване или прекратяване на наказателното преследване на реабилитиращи основания, издадено по начин и под формата, установени от федералния изпълнителен орган, който изпълнява функциите по разработване и прилагане на държавната политика и законността регулация в областта на вътрешните работи – при кандидатстване за работа, свързана с дейност, която в съответствие с Кодекса на труда или друг федерален закон, лица, които имат или са имали криминално досие, които са или са подложени на наказателно преследване, не се допускат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *