Езиковите курсове

  1. Езиковите курсове – помощ в училище

Една от основните причини за записване на езиков курс е нуждата от помощ в училище. Ако детето не се справя добре в часовете по английски или немски език, то първото нещо, което хрумва на родителите е да потърсят помощ извън училище. В близкото минало почти нямаше езикови школи и родителите получаваха тази помощ от частни учители. Te почасово се занимаха с децата като обясняваха индивидуално на детето взетата в час граматика. Те помагаха и при написването на домашна работа, зададена от учителя в училище. Сега тази практика продължава, но родителите все по-често предпочитат да се обръщат към частни езикови школи. Много често школите използват по време на езиковите си курсове иновативни техники за изучаване на чужд език. Използва се скъпа аудио-визуална техника, която също помага на децата при научаване на нови думи и упражненията на граматиката.

 

  1. Развитие на детския мозък

Доказано е, че когато започва да учи чужд език, мозъкът ни започва да се развива по-бързо. А при децата това е още по-показателно. Натрупват се много нови знания във възраст, когато се оформят хиляди невронни връзки. Не случайно възрастните се учудваме как децата възприемат по-добре от нас чуждия език. Възприемането по време на езиковите курсове  в ранна детска възраст е много полезно. Децата обработват езиковата информация в различна област на мозъка от тази на възрастните. Те възприемат чуждия език като роден. Това е предпоставка за научаването на повече от един чужди езика.

 

  1. Социализация

Езиковите курсове за деца предоставят възможност  за общуване в среда, в която децата да играят и да се обучават, да общуват с други деца и да развиват умения за учене и социализация. Освен да практикуват езикови умения, децата се занимават и с приложни дейности, музика,разиграват игри, адаптирани към възрастовите  им особености. Преподавателите са обучени специално да развиват социалните умения на децата по време на езиковите курсове.